Order of Malta

Władze Zakonu

Rada Suwerenna pomaga Wielkiemu Mistrzowi w zarządzaniu Zakonem Maltańskm. Składa się z Wielkiego Mistrza, który jej przewodniczy, z posiadaczy czterech Wysokich Oficjów (Wielki Komandor, Wielki Kanclerz, Wielki Szpitalnik i Odbiorca wspólnego Skarbu) oraz sześciu członków.

Rząd Suwerennego Zakonu Maltańskiego

Z wyjątkiem Wielkiego Mistrza są oni wybierani na pięcioletnią kadencję przez Kapitułę Generalną.

Rada Suwerenna jest zwoływana przez Wielkiego Mistrza i spotyka się w siedzibie Zakonu Maltańskiego co najmniej sześć razy w roku oraz zawsze wtedy, gdy wymagają tego szczególne okoliczności.

Wielki Mistrz
J.N.W. Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto

RADA SUWERENNA (2014-2019):

Wielki Komandor
J.E. Fra’ Ludwig Hoffmann von Rumerstein

Wielki Kanclerz
J.E. Albrecht Freiherr von Boeselager

Wielki Szpitalnik
J.E. Dominique Prince de La Rochefoucauld-Montbel

Skarbnik
J.E. János Count Esterházy de Galántha

Członkowie:

J.E. Fra’John E. Critien
J.E. Fra’John T. Dunlap
J.E. Fra’ Duncan Gallie
J.E. Fra’ Emmanuel Rousseau
J.E. Winfried hrabia Henckel von Donnersmarck
J.E. Geoffrey D. Gamble

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań