Order of Malta

Wielki Mistrz

Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego

Religijny zwierzchnik Zakonu Maltańskiego

Wielki Mistrz jest wybierany dożywotnio spomiędzy członków profesyjnych przez Pełną Radę Państwa.

Zgodnie z Konstytucją, jako przełożony zakonny i suwerenny, musi on w pełni poświęcić się rozwojowi dzieł Zakonu i dać przykład życia według zasad chrześcijańskich wszystkim członkom Zakonu.

Powierzone mu są najwyższe władze. Wspólnie z Radą Suwerenną Wielki Mistrz interpretuje legislację nie ujętą w Konstytucji, ogłasza akty rządowe, zarządza zasobami Skarbu, ratyfikuje umowy międzynarodowe i zwołanie Kapituły Generalnej.

Państwa, z którymi Zakon nawiązał stosunki dyplomatyczne, uznają Wielkiego Mistrza z jego prerogatywami, immunitetami i honorami zarezerwowanymi dla głów państw. Wielkiemu Mistrzowi nadawany jest tytuł Najwyższej Wysokości, a Święty Kościół Rzymski nadaje mu stopień Kardynała.

Wielki Mistrz urzęduje w siedzibie Zakonu w Pałacu Magistralnym w Rzymie.

Jego Najwyższa Wysokość Książę i Wielki Mistrz, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto

Fra’ Giacomo urodził się w 1944 r. W Rzymie. Ukończył studia humanistyczne na Uniwersytecie w Rzymie, specjalizuje się w archeologii chrześcijańskiej i historii sztuki. Zajął stanowiska akademickie w Papieskim Instytucie Urbaniana, nauczając klasycznego języka greckiego.

Był także głównym bibliotekarzem i archiwistą ważnych zbiorów Instytutu i opublikował szereg esejów i artykułów dotyczących aspektów średniowiecznej historii sztuki.

Został członkiem Suwerennego Zakonu Maltańskiego w 1985 r. i złożył wieczne śluby w 1993 r. W latach 1994-1999 był Wielkim Przeorem Lombardii i Wenecji, a od 1999 r. do 2004 r. był członkiem Rady Suwerennej.

Na Kapitule Generalnej w 2004 roku został wybrany na Wielkiego Komandora Zakonu, a po śmierci 78-go Wielkiego Mistrza, Fra’ Andrew Bertie, został tymczasowym Namiestnikiem.

Od 2008 do 2017 roku Fra’ Giacomo Dalla Torre pełnił funkcję Wielkiego Przeora w Rzymie. Został wybrany Namiestnikiem Wielkiego Mistrza przez Pełną Radę Państwa, która odbyła się 29 kwietnia 2017 r. W dniu 2 maja 2018 r. został wybrany osiemdziesiątym Wielkim Mistrzem Suwerennego Zakonu Maltańskiego

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań