Order of Malta

Maltańskie Gabinety Specjalistyczne

Maltańskie Gabinety Specjalistyczne
ul. Świętojańska 1
61- 113 Poznań

tel.: 530 908 098 (w godzinach przyjęć)

Maltańskie Gabinety Specjalistyczne 
kontakt w pilnych sprawach – tel. 506 716 230

W listopadzie 2013 roku Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich powołała Maltańskie Gabinety Specjalistyczne, mieszczące się w nowym budynku i kontynuujące pracę dawnej Przychodni Onkologicznej, rozszerzając zakres świadczonych usług o nowe specjalności.

Na powierzchni 200 m 2 zlokalizowano trzy gabinety lekarskie, rejestrację, poczekalnię, kaplicę, a także zaplecze socjalne i gospodarcze.

Powstała tu również bardzo potrzebna Pracownia Densytometrii, wyposażona w nowoczesny aparat do badania gęstości kości. Warto zaznaczyć, że zarówno w samym Poznaniu, jak i w regionie niewiele jest miejsc, gdzie można wykonać tego typu badanie.

W Maltańskich Gabinetach Specjalistycznych porad udzielają lekarze specjaliści w zakresie: kardiologii, ortopedii, ginekologii, pulmonologii, okulistyki oraz urologii. Jest również możliwość skorzystania z ultrasonografu o szerokim spektrum diagnostycznym.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań